Biomagnetisme

El Biomagnetisme és una disciplina terapéutica que busca l’equilibri bioenergètic del cos. A través dels imans i la kinesiologia es rastreja el cos per detectar els punts que originen el mal funcionament d’un órgan i la presència de virus, bactèries, fongs i paràsits. Aquesta tècnica neutralitza i elimina aquests patògens, retornant a l’organisme el seu estat d’equilibri. És un mètode totalment inocu, que pot tractar tot tipus d’enfermetats i disfuncions, inclús a nivell emocional. El Dr. Issac Góiz va ser el seu descubridor l’any 1988.  Preu 40 euros